ASL:Ezdravie sprevádzajú problémy, lekári majú menej času na pacientov

Ambulantní lekári opakovane žiadajú, aby pre nepripojenie sa do ezdravia neboli sankcionovaní, s čím počíta platná legislatíva.

ASL:Ezdravie sprevádzajú problémy, lekári majú menej času na pacientov
Ambulantní lekári opakovane žiadajú, aby pre nepripojenie sa do ezdravia neboli sankcionovaní, s čím počíta platná legislatíva.