Bratislava 25. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

Slovenská národná strana prichádza s pronárodným a prorodinným programom pre ľudí. Východiskami volebného programu SNS 2020 – 2024 boli diskusia s občanmi a profesijnými združeniami, podnety z regiónov a odpočet práce strany v rokoch 2016 až 2020

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke predseda NR SR Andrej Danko

Program SNS 2020 – 2024 So srdcom, za rodinu a za národ stojí na štyroch kľúčových pilieroch: rodina, infraštruktúra, vidiek a hodnoty pre ľudí. Osobitnú pozornosť chce SNS venovať Rómskej problematike.

Rodinu vníma SNS ako základnú bunku spoločnosti, ako budúcnosť kresťanského Slovenska. Voľba rodiny ako kľúčového piliera volebného programu strany reaguje aj na demografický vývoj a potrebu riešenia starnutia obyvateľstva. SNS plánuje predložiť a implementovať Národný program na podporu rodiny. Ten by mal obsahovať okrem iného 30 000 nájomných bytov pre mladé rodiny a 25 000 miest v jasliach do roku 2030, štátnu mladomanželskú pôžičku vo výške 25 000 eur s nízkym fixným úrokom pre manželov do 40 rokov a zvýhodnenú manželskú pôžičku na bývanie. SNS tiež plánuje zaviesť zvýhodnené pôžičky na bývanie pre slobodné matky a vdovy a štátnu dotáciu na nákup auta pre rodiny v tromi a viac deťmi. Podmienkou získania dotácie na auto by malo byť zamestnanie po dobu minimálne troch rokov. Pracujúce ženy, ktoré majú štyri a viac detí navrhuje SNS oslobodiť od dane z príjmov fyzických osôb.

Chýbajúca infraštruktúra je jedným z dôvodov úpadku viacerých regiónov. Rozvoj infraštruktúry podporí atraktivitu a dostupnosť regiónov, posilní ekonomickú aktivitu a zvýši konkurenčnú schopnosť krajiny v rámci EÚ. SNS odstráni legislatívne bariéry pri výstavbe ciest a železníc formou nového stavebného zákona a zmien vo verejnom obstarávaní. SNS vynaloží maximálne úsilie pri rekonštrukcii železničnej siete, dobudovaní diaľnic D1-D4 a rýchlostných ciest R1-R8. Prioritou by mala byť najmä plynulá a bezpečná doprava na Kysuciach, Orave, Liptove a na východnom Slovensku, rekonštrukcia železničného uzla v Žiline a priame železničné spojenie do Nitry a Prešova. Kľúčová je aj modernizácia siete nemocníc, škôl a kvalitné internetové spojenie. S ohľadom na ochranu životného prostredia zastavíme výstavbu priemyselných parkov na úrodnej ornej pôde.

SNS chce zabrániť vyľudňovaniu slovenského vidieka. Na tradičnú slovenskú dedinu sa nesmie nazerať ako na rezerváciu s pôvodným obyvateľstvom, hladové doliny nesmú byť hladovejšie. SNS plánuje ďalej podporovať prácu na pôde a v lese, pripraviť Program podpory predaja potravín v malých obciach formou notifikovanej štátnej pomoci v EÚ. Mladé rodiny na vidieku dostanú prednostný prenájom štátnej poľnohospodárskej pôdy na roľnícku činnosť. Produkcia domácich a lokálnych potravín podporí nielen vidiek, ale aj zamestnanosť, ekológiu a ekonomiku. SNS plánuje presadiť sezónne zamestnávanie bez odvodov a vyčistiť Slovensko od nelegálnych skládok odpadu. Podpora cestovného ruchu formou rekreačných poukazov bude pokračovať.

Na Slovensku sa musia tvoriť hodnoty a spravodlivo sa rozdeľovať medzi ľudí. Rozpočtové zdroje musia plynúť z efektívneho daňového systému. SNS prijme opatrenia na zvýšenie výberu DPH obmedzením daňových únikov a zabezpečí posilnenie daňovej disciplíny. Dôkladnej analýze podrobí systém transferových cien, ktorými nadnárodné spoločnosti vyvážajú nezdanený kapitál zo Slovenska. Po vzore iných krajín EÚ zváži zavedenie dane pre technologické giganty. Budeme pokračovať v znižovaní daňového zaťaženia podnikateľov pri dani z príjmov. Verejné zdroje SNS použije na zvýšenie starobného dôchodku pre všetkých dôchodcov, sociálny program pre silové zložky a justíciu a na zvýšenie platov zdravotníkov, sestier, učiteľov a nepedagogických pracovníkov.

Táto informácia je komerčným oznámením a je odvysielaná v znení dodanom klientom bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA za jej obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj