Bratislava 17. januára 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)

Znížiť rozdiely medzi Rómami a väčšinovou populáciou vo vzdelanostnej úrovni, v zamestnanosti, zdravotnom stave, dostupnosti bývania či podporiť finančnú inklúziu marginalizovanej komunity sú ciele aktualizovaného akčného plánu Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020

Na snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková (vpravo) a minister hospodárstva SR Peter Žiga počas výjazdového rokovania Vlády SR v Levoči

Akčné plány stanovujú krátkodobé plány jednotlivých aktérov politík, ktoré smerujú k dlhodobým a globálnym cieľom obsiahnutým v stratégii. Dokument, ktorý predložila ministerka vnútra Denisa Saková v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom vláda na dnešnom rokovaní schválila.

Znížiť rozdiely vo vzdelanostnej úrovni Rómov oproti priemeru populácie navrhuje aktualizovaný akčný plán zlepšením prístupu detí, žiakov a študentov z rómskej komunity ku kvalitnému vzdelaniu na všetkých vzdelávacích stupňoch. Rozdiely v oblasti zamestnanosti by sa mali riešiť zlepšením prepojenia odbornej prípravy a vzdelávania s trhom práce, skvalitnením a rozšírením služieb zamestnanosti a zlepšením kvality a dostupnosti asistenčných služieb. Rozdiely v zdravotnom stave by sa mali regulovať prístupom ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a k ochrane a podpore dobrého zdravia či k prevencii chorôb.

Medzi vytýčenými cieľmi je aj podpora odstraňovania rezidenčnej segregácie Rómov. Na zníženie rozdielov v dostupnosti a kvalite bývania a základnej infraštruktúrnej vybavenosti medzi priemerom populácie a príslušníkmi rómskej komunity uvádza aktualizovaný akčný plán čiastkové ciele, napríklad zvýšenie podielu príslušníkov tejto komunity v legálnych obydliach, skvalitnenie výkonu sociálnej práce v oblasti bývania či skvalitnenie zberu a analýzu dát o ich bývaní. Podporiť finančnú inklúziu marginalizovaných rómskych komunít by sa malo podľa tohto dokumentu prostredníctvom zvýšenia finančnej gramotnosti, zlepšenia prístupu k finančným službám, ochranou pred činnosťou úžerníkov a nelegálnymi praktikami úverových spoločností a sprístupnením nástrojov oddlžovania.

V záujme zabezpečenia aktívnej participácie a spolupráce všetkých relevantných subjektov boli zriadené pracovné skupiny pre jednotlivé oblasti pozostávajúce zo zástupcov príslušných ministerstiev, akademickej obce a zástupcov mimovládnych organizácií.

V medzirezortnom pripomienkovom konaní bolo uplatnených 48 pripomienok, z toho 23 zásadných, z ktorých bolo na základe rozporových konaní 13 preklasifikovaných na obyčajné pripomienky. Pripomienky boli zapracované aj na základe výsledkov rozporových konaní s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Konferencie biskupov Slovenska v súlade s priloženým vyhodnotením medzirezortného pripomienkového konania. Materiál na rokovanie vlády predložili s jedným rozporom s Konferenciou biskupov Slovenska a s dvoma rozpormi s občianskym združením Poradňa pre občianske a ľudské práva.


Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Zdroj