Bratislava/Vranov nad Topľou 24. mája 2019 (HSP/Foto:Pixabay)

Nie je to ináč ani v prípade bytového a tepelného hospodárstva v našom meste Vranov nad Topľou. Tento článok som sa rozhodol napísať ako reakciu na niekoľko informácií a polemík v regionálnej tlači a iných médiach

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Stále príde niekto na scénu – skaderuka – skadenoha, nastúpia fotografi a novinári, neznalí problematiky, ale dobre zaplatení, a zo skorumpovaných, privatizérov a ľahkomyselných podvodníkov urobia smotánku a celebrity.

Z tých, ktorí pomenujú udalosti otvorene a pravdivo a sú za nimi hmatateľné výsledky, tak z nich urobíme zlodejov, nedáme im prístup do novín, televízie… ani žiadnych iných médií, aby sa náhodou ľudia nedozvedeli pravdu.

Je  zaujímavé, že keď stav, veci a udalosti pociťujeme a vnímame na vlastnej koži, aj tak skôr uveríme rečiam a vyhláseniam – a hlavne médiám.

Tomuto ja vôbec nerozumiem, čo sa to stalo s myslením ľudí???

Uvediem pár príkladov na ilustráciu:

1. V roku 2001 jeden z primátorov mesta, ktorého po jeho systematickej ale dôraznej degradácii tepelného a bytového hospodárstva mesta Vranov, za odmenu pekne odložili na teplé miestečko do Bratislavy, aby mohol svoje nezmyselné fantazmagórie skúšať na celom Slovensku. Tento dokázal presadiť v zastupiteľstve hlasovanie o vytvorení Mestského bytového podniku.

Na jednom zo zasadnutí MsZ v tom čase, sa ekonómka mesta vyjadrila, že mesto ušetrí 400 tis. Sk ročne, ak bude vytvorený Mestský bytový podnik, namiesto predĺženia zmluvy s firmou BYTERM, s.r.o.

Vytvorili to tak fantasticky, že  dali dokopy technické služby, bytový fond ,tepelné hospodárstvo aj nebytové priestory a šikovní pracovníci mesta / poniektorí sú tam ešte doteraz / pripravili mesto a samotných občanov o niekoľko miliónov Sk  – namiesto ušetrenia 400 tis. Sk – a firmu Mestský bytový podnik doviedli úspešným tunelovaním do krachu a táto skončila v konkurze.

Predstavitelia a zodpovední za toto sa určite nikomu nezodpovedali a čo tie milióny???

2. V roku 2008 bolo v tlači zverejnené toto :

„Kotolňa v správe MsBP vo Vranove nad Topľou na sídlisku 1. mája bude po rekonštrukcii , ktorá si vyžiadala 24.2 milióna Sk spaľovať drevnú štiepku, a tým občania na sídlisku 1. mája a Okulka budú mať nižšiu cenu tepla.”

Toto tvrdili zodpovední pracovníci mesta a MsBP aj napriek tomu, že vedeli o tomto ako nereálnom.

No a čo … podvod na ľuďoch ako vyšitý, ale nič sa nedeje, ľudia majú krátku pamäť a asi dosť peňazí!!!

3. Následne je rok 2009 a prišli ďalší veľkí odborníci na energetiku – úspešné výberové konanie, perfektné čísla, výborná neodmietajúca sa ponuka pre mesto – takže poslanci MsZ všetkými desiatimi odsúhlasili novej firme prenájom kotolní a celého tepelného hospodárstva v meste Vranov nad Topľou – víťazovi súťaže – firme BUKÓZA ENERGO, a.s.

No po necelých 2 rokoch obrovský zvrat vo výške nájmu, navýšená cena tepla pre obyvateľov – aj keď predtým vo výberovom konaní bola garantovaná jej výška na 10 rokov.

Zaujímavé na tom je , že poslanci dodatky zmluve dobrovoľne schválili, čím pripravili mesto o 3 mil. Sk ročne a občanov o peniažky na cene tepla v priemere o 500 € ročne na rodinu…

„Ale vadí … nevadí, my sme tu na východe dostatočne bohatí ľudia, keď sa necháme takto okrádať!!!

4. A je tu rok 2019 a v ňom aj ďalšie zaujímavé udalosti.

Dňa 21. 2. 2019 bol napísaný list pre spoločenstvá vlastníkov bytov a iné organizácie a firmy na území mesta s informáciou o tom, že časť podniku „Divízia tepelné hospodárstvo Vranov n.T „ Bukóza Energo, a.s. kúpila spoločnosť Team Energo SK, s.r.o. s účinnosťou od 15. 2. 2019.

Týmto úkonom sa prevádzajú pohľadávky a postupujú práva a povinnosti zo zmlúv na základe Zmluvy o predaji časti podniku.

Povolenie od ÚRSO na podnikanie pre túto firmu bolo vydané 11. 2. 2019

Zaujímavé na tom je, že práve 21.2.2019 ÚRSO  /Úrad pre reguláciu sieťových odvetví/ už vydal aj rozhodnutie o návrhu ceny na výrobu a dodávku tepla pre túto novú firmu, ktorá je už o 10 % vyššia pre rok 2019.

Čiže firma ešte ani nezačala svoju činnosť a cena tepla už je navýšená ….takže zase občan, zaplať si.

Najhoršie na tom všetkom je, že centrálny dodávateľ tepla je chránený štátom a odberateľ tepla nemá možnosť výberu.

„Ale vadí  … nevadí, veď sú to cudzí ľudia, firmy mimo mesta Vranov a tí nám nemôžu chcieť zle, oni určite nechcú na meste a občanoch mesta zarobiť, určite chcú zamestnávať čo najväčšie množstvo zamestnancov a peniaze z podnikateľskej činnosti asi určite budú zostávať v regióne .

Toto je iba niekoľko zaujímavých vybraných bodov ohľadom správy bytového a tepelného hospodárstva v meste Vranov nad Topľou. To čo sa deje s tepelným hospodárstvom v súčasnej dobe, ako nám ceny tepla pekne rastú a prečo, to sa pokúsim zverejniť v regionálnej tlači, ak to budú naši redaktori ochotní uverejniť. Ďalšie informácie nabudúce.

Ing. Jozef Mihalčin, BYTERM, s.r.o.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK65 0900 0000 0051 5666 1326

Zdroj