Bratislava 1. augusta 2019 (HSP/Foto:jedenrodic.sk)

Na Slovensku vznikla nová nezisková organizácia JEDEN RODIČ. Založili ju rodičia, ktorí sami vychovávajú deti, keďže ten druhý rodič sa nehlási k dieťaťu alebo sa nepodieľa rovnakou mierou na výchove, pretože sa odsťahoval, rozviedol alebo zomrel. Jej cieľom je pomôcť rodinám, kde na výchovu detí je prítomný iba jeden, osamelý rodič

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Logo

Na Slovensku sa rozvádza 41 percent manželstiev. Šesť z desiatich rozvedených manželstiev malo maloleté alebo nezaopatrené deti. Počet domácnosti, kde je na výchovu jeden rodič, zažil za posledných 40 rokov dvojnásobný nárast. Prvý rok, po rozvode, rozchode alebo úmrtí partnera je z hľadiska budúcnosti takýchto rodín veľmi dôležitý.

„Od úvodnej myšlienky vzniku takejto organizácie prešiel už takmer rok. Za ten čas sme kontaktovali podobné organizácie v zahraničí. Spojením síl získavame cenné informácie a verím, že zvýšime povedomie a pomôžeme osamelým rodičom, ktorí vychovávajú svoje deti. Po stretnutí so zakladateľkou rovnakej organizácie v Maďarsku sme vedeli, že naše rozhodnutie založiť takúto organizáciu aj na Slovensku je správne,“ hovorí Eva Marková, riaditeľka neziskovej organizácie JEDEN RODIČ.

Dnes žije na Slovensku viac ako 1 milión detí vo veku do 18 rokov, z toho takmer 240 tisíc detí je vo veku od 0 do 3 rokov, čo je najviac ohrozená skupina detí. Podľa n. o. JEDEN RODIČ, na Slovensku neexistuje presná evidencia detí, ktoré vyrastajú v rodinách iba s jedným rodičom a pritom každý jeden z nás takú rodinu vo svojom okolí pozná.

Podľa n. o. JEDEN RODIČ sociálny systém na Slovensku nefunguje dostatočne. Zodpovední doteraz neurobili takmer žiadne opatrenia na zlepšenie kvality života v rodinách, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič. Preto vznikla nezisková organizácia JEDEN RODIČ, aby došlo k zmene povedomia v spoločnosti a k zmenám v sociálnom systéme Slovenska. „Je to už takmer 30 rokov, keď som začala pre občianske združenie osamelých rodičov na podporu detí pomáhať s analýzou listov, ktoré prišli na vtedajšie Koordinačné centrum VPN a rodičia v nich žiadali riešiť podmienky jednorodičovských domácností a na ich základe koncipovať niečo ako program. Je to už veľmi dávno. Ale je smutné, že za tých 30 rokov k zásadnému zlepšeniu v sociálnom systéme Slovenska neprišlo,“ uviedla sociologička Zuzana Kusá, ktorá je členkou neziskovej organizácie JEDEN RODIČ.

Úlohou neziskovej organizácie JEDEN RODIČ je podporovať rodiny, kde je pri výchove detí prítomný iba jeden rodič, aby mohli žiť bezpečné, plnohodnotné, úctyhodné a šťastné životy. „Chceme zlepšiť životy osamelých rodičov s jedným a viac deťmi prostredníctvom reálnej pomoci a zlepšenia podmienok v sociálnom systéme Slovenska. Rovnako poskytovať takýmto rodičom služby, ktoré im pomôžu prekonať toto náročné obdobie v ich živote tak, aby ním dokázali bezpečne prejsť. V oblasti zdravej rodiny, v medziľudských partnerských vzťahoch, stabilných financií, práce a šance na štúdium a rozvoj ich detí. Sme prvá a jediná organizácia, ktorá pomáha rodinám, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič,” dodáva Marková.

Organizácia v prvej fáze organizuje prieskum, kde sa bude snažiť zistiť koľko je na Slovensku rodičov, ktorí sami vychovávajú deti a čo ich denne trápi, alebo s čím potrebujú pomôcť. Tento prieskum nájdete na web stránke www.jedenrodic.sk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTiTYaJ-PyYFLNGzRSe82bNb5bz5urIbrCWIl5VU91Qc2C6A/viewform

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj