Bratislava 15. februára 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot:YouTube)

Mladý muž v hlave nosil nesmierne ctižiadostivé a ďalekosiahajúce plány a nemal ani najmenšie pochybnosti o tom, že ich raz uskutoční. A preto sa na jeho tvári pri pochvalných strýkových slovách neobjavil žiadny prejav radosti, ale skôr náznak posmešného úškľabku a tiež sotva badateľný prejav pohŕdavosti

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Medzičasom sa Svätopluk už veľmi dobre naučil aj sám ohodnotiť svoje vynikajúce schopnosti a už dávno dobre vedel, že Rastislav ho dosiaľ veľmi potreboval na to, aby mu bol nápomocný pri udržiavaní vnútornej stability Veľkej Moravy a pri zlepšovaní jej údernej sily a disciplinovanosti jej bojovníkov.

Svätopluk bol presvedčený o tom, že v udatnosti, ale i v politickej prefíkanosti a prezieravosti sa mu nik v celej Veľkej Morave nevyrovná. Dobre vedel, že vyniká nad všetkými.

Bol si celkom istý, že je bohmi predurčený k tomu, aby vládol Slovanom a spojil ich všetkých do veľkej a silnej ríše, ktorej sa budú obávať a ju rešpektovať aj tí najmocnejší.

I Frankovia, i Byzantínci.

V duchu myslel na to, že starší muž, ktorý klusal na koni po jeho boku, v podstate už dohral svoju úlohu, ktorú mu osud predurčil, aby ju vykonal pre Veľkú Moravu. Mal by to aj sám vedieť a si to priznať a odovzdať svoju moc i korunu práve jemu, Svätoplukovi. Ako ho však poznal, tak vedel veľmi dobre, že niečo také by neurobil nikdy, lebo baží po moci a nikdy sa jej dobrovoľne nezriekne.

Vládca Nitry si bol úplne istý, že je miláčikom bohov (vo svojom vnútri bol ešte stále vyznávačom starých slovanských bohov) a veril, že s ich pomocou urobí Veľkú Moravu slávnou. Dychtil  a túžil po tom, aby raz Veľkú Moravu jeho zásluhou provnávali s ríšou Frankov a jeho s franským kráľom Karolom Veľkým.

***

Nitra sa tiahla a či rozkladala na siedmioch pahorkoch, podobne ako aj slávny a večný Rím. Hlavná ulica, po ktorej klusali kráľ a knieža so svojimi družinami, bola centrom Svätoplukovej metropole.

Domy, takmer všetky len drevené, boli dielňami, obchodíkmi, hostincami, i obydliami. Mnoho tovarov však bolo vyložených priamo na ulici na stoloch i na lavičkách, po oboch jej stranách.

Zástupy ľudí chodili hore dole, tu a tam sa mnohí zastavili, brali tovary do rúk, ohmatávali všetko a radili sa medzi sebou i s predávajúcimi a potom si niečo z tovarov kúpili alebo išli ďalej a hľadali inde.

Predávali sa tam rôzne nástroje, náradie, umelecký tovar, predmety a potreby do kuchyne i zbrane.

Viedli sa dlhé a hlasné rozhovory, živo sa gestikulovalo a dohadovalo sa o cenách. Život v Nitre pulzoval  vzrušujúcou dynamikou vtedajšej nekomplikovanej doby. Takmer celé dianie vtedajšej spoločnosti sa odohrávalo na uliciach a priestranstvách a nie vo vnútri uzavretých priestorov.

Staroslováci nadovšetko milovali slobodu a nespútanú voľnosť života.

Svätopluk už krátko po tom, ako sa stal nitrianskym kniežaťom, tak začal do svojho mesta zvolávať  a zhromažďovať najtalentovanejších, ako aj najzručnejších a najvychýrenejších remeselníkov a majstrov zbrojárov z celého kráľovstva.

Vytvoril im veľmi dobré pracovné podmienky, ponúkol im rôzne výhody a za ich kvalitnú prácu aj mimoriadnu odmenu. A tak do Nitry prichádzali húfne.

Pokračovanie nasleduje

Roman Bednár

1. časť si môžete prečítať TU

….

99. časť si môžete prečítať TU

100. časť si môžete prečítať TU

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj